Najuspešniji poslovni ljudi su oni koji imaju viziju, istrajnost i razumevanje potreba klijenta. Upravo zato se srpski biznismen Bogoljub Karić isticao od osnivanja porodičnog biznisa 1960-ih godina. I zbog toga će njegov preduzetnički trag zauvek ostati urezan u srpsko društvo.

Porodični biznis koji je Bogoljub počeo sa svojom braćom bila je fabrika koja je procvetala u složeno preduzeće u usponu poznato kao BK grupa. Ova kompanija je brzo razvila mrežu od oko 400 kooperanata, i primenila je zapadne standarde naplate, upravljanja i odgovornosti za svoje poslovanje. Brzo je postala aktivna u nekoliko industrija, uključujući građevinarstvo, telekomunikacije i finansije.

BK grupa je bila zaista jedinstvena u to vreme u Jugoslaviji, koja je tada bila komunistička. Međutim, i dalje je dobijao prigovore, jer pekinški Renmin Ribao i moskovska Pravda nisu odobravale obnovu kapitalizma. Ipak, Bogoljub je verovao u rad kompanije i nastavio da napreduje, i u svetlu uspeha koji je doživeo, dobro je da je bilo tako.

Po rečima Bogoljuba, njegova porodica je prepoznala da kritika moćnih pojedinaca na lokalnoj sceni potiče od zabrinutosti da će im nestati stare strukture moći. To je jednostavno prouzrokovalo da porodica ojača svoju posvećenost privatnim kompanijama, jer su shvatili da će od toga imati koristi ne samo oni već́ i celokupna privreda.

Ovih dana, BK Grupa ostaje jedna od najvećih građevinskih firmi u Evropi, gde su njeni trenutni projekti vredni više od 20 milijardi dolara. Kompanija Dana Holdings uspešno je od svog osnivanja realizovala više od 500 projekata, a u narednih nekoliko godina očekuje se da će isporučiti nekoliko značajnih ponuda za mešovitu upotrebu.

Velika je stvar u BK Grupi to što su Bogoljub i njegova porodica koristili bogatstvo stvoreno od biznisa da pomognu i drugim ljudima. U stvari, Bogoljub je osnovao Centar za razvoj malih preduzeća kako bi podstakao dugoročno stvaranje privatnog biznisa u regionu Srbije.